About Us

De Vlaamse Kamer van Koophandel voor Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland (VLKVK) is opgericht in 2013 en heeft als algemene doelstelling de ondersteuning, de ontwikkeling en de stimulering van de commerciële, economische, zakelijke en financiële relaties tussen enerzijds Vlaanderen en anderzijds Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

Commerciële relaties
Economische relaties
Zakelijke relaties
Financiële relaties

De oprichting van een douane-unie tussen Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland biedt ongetwijfeld positieve vooruitzichten voor de bevordering van handelsrelaties, bijvoorbeeld door de harmonisatie van douaneprocedures en door de unificatie van douanetarieven. Deze drie landen vertegenwoordigen samen 170 miljoen mensen en vormen aldus een belangrijke afzetmarkt voor de Vlaamse bedrijven.

Het integratieproces tussen deze drie landen wordt overigens onverminderd verder gezet. Op 29 mei 2014 hebben de presidenten van Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland een verdrag ondertekend houdende de totstandkoming van de Eurasian Economic Union die vanaf 01 januari 2015 in werking is getreden. Net zoals in de Europese Unie wordt aldus een economische ruimte tot stand gebracht ter bevordering van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland & Vlaanderen
Hoe gaan we te werk

De werking en de visie van de VLKVK wordt uitgewerkt in een stuurgroep die tweemaandelijks samenkomt. Deze groep bestaat uit verschillende personen die elk vanuit hun professionele ervaring een bijzondere expertise hebben opgebouwd met betrekking tot Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

De VLKVK streeft ernaar open, gemakkelijk toegankelijk en interactief te zijn. Dit betekent dat de activiteiten van de Kamer worden uitgewerkt met aandacht voor de specifieke wensen en noden van de deelnemende bedrijven. Tevens streeft de VLKVK naar complementariteit met de initiatieven van andere kamers en federaties om overlappende activiteiten te vermijden.

We staan open voor bedrijven, organisaties, politici en personen met een interesse voor:
  • Economie
  • Wetenschap
  • Technologie

De leden kunnen het hele jaar rekenen op de directe steun van de VLKVK. Dankzij een individuele benadering waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van elk lid, wordt een resultaatgerichte ondersteuning gegarandeerd.

Wat doen we

De VLKVK tracht op een efficiënte manier Vlaamse, Belgische en Europese bedrijven samen te brengen met bedrijven uit Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

De activiteiten van de VLKVK staan open voor zowel Vlaamse als Belgische bedrijven, waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s), omdat vooral deze bedrijven baat hebben bij een dergelijke ondersteuning.

De focus ligt daarbij op een sectorgerichte aanpak: activiteiten rond een specifieke sector zodat bedrijven uit deze sector op een heel directe manier met elkaar in contact worden gebracht.

Via de sectorgerichte activiteiten of activiteiten gericht op een bepaalde regio wenst de VLKVK de deelnemende bedrijven op een zeer directe en efficiënte wijze in contact te brengen met bedrijven uit Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland.

Zo ontvangt de VLKVK regelmatig delegaties uit Rusland, Kazachtan en/of Wit-Rusland die veelal een bepaalde sector of regio vertegenwoordigen.

Naast de sector- en regiogerichte activiteiten, organiseert de VLKVK activiteiten rond meer algemenere en actuele thema’s die bestemd voor een breder publiek en die ook dienen als ontmoetingsmoment.

Dit kan bijvoorbeeld een presentatie zijn van een Russische zakenman of een praktijkgetuigenis van een Vlaams bedrijf met ervaring in Rusland, Kazachstan en/of Wit-Rusland of bij voorkeur een combinatie van beide.

Word lid

Steun de VLKVK en word nu lid! Voor een bescheiden jaarlijkse bijdrage wordt u al lid van de kamer. Voordelen: kortingen op onze acties, enz. Interesse?

Contacteer ons
Het bestuur
Karel Van Hoorebeke - voorzitter

Karel Van Hoorebeke
voorzitter

Jeroom Joos - stuurgroep

Jeroom Joos
stuurgroep

Didier Duponselle - stuurgroep

Didier Duponselle
stuurgroep

Hans Deprez - stuurgroep

Hans Deprez
stuurgroep

Onze partners
Van Hoorebeke Advocaten Depicon Ahlers